top of page
Σπάνια - Συλλεκτικά βιβλία | ΩΚΥΠΟΥΣ παλαιοβιβλιοπωλείο | OKYPUS Antique Bookshop

Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΙΣΑΑΚ Μ. (1901) - Νικόλαος Χ. Αμβράζης

Σκληρόδετο βιβλίο.

Δύο τόμοι δεμένοι μαζί, ολοκληρωμένο έργο.

Καθαρεύουσα γλώσσα.

Κατάσταση μέτρια. Λείπει η ράχη αλλά το βιβλίο παραμένει δεμένο με τα εξώφυλλά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο τηρεί όλες τις προδιαγραφές να αποκτήσει αξιοπρεπή εμφάνιση με μια καλή φροντισμένη βιβλιοδεσία. 

Τίτλος: Ο Ραββίνος Ισαάκ Μ. πιστεύσας εις τον Χριστόν και χειροτονηθείς πρεσβύτερος της Εκκλησίας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Υπό Νικολαου Χ. Αμβραζη (καθηγητου)

Συγγραφέας: Νικόλαος Χ. Αμβράζης (1854-1926)

Έκδοσις Δευτέρα

Εκδότης: ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ" - Εκ του Τυπογραφείου Αριστομένους Ζ. Διαλησμά

Τόπος εκδόσεως: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έτος εκδόσεως: Α' τόμος: 1901 + Β' τόμος: 1906

Σελίδες: 174 + 210

Διαστάσεις: 19 Χ 13

Σύνοψη: Ότε προ πενταετίας ως σχολάρχης υπηρέτουν την πατρίδα εν Κορίνθω, διήρχετο εξ αυτής ο εξ Ηπείρου εβραίος Ισαάκ Μ., εις των λογιωτάτων Ισραηλιτών, φιλολογικώτατα κατηρτισμένος εις την εβραϊκήν γλώσσαν, ην ομιλεί, ως ολίγοι των Ραββίνων, αλλά και της Ελληνικής εγκατέστατος, άτε τελειόφοιτος του Γυμνασίου των Ιωαννίνων. Διετελούμεν όντες φίλοι από του έτους 1872, ότε εκείνος μεν εσπούδαζε την Εβραϊκήν φιλολογίαν και το Τωρά εν τη κατά τω Χάσκιοϊ τότε μεγάλη Εβραϊκή Σχολή, εγώ δε την θεολογίαν εν τη κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή. Κατά τα χρυσά αληθώς εκείνα της νεότητος ημών έτη, οσάκις συνηντώμεθα εν Γαλατά, κατά τας διακοπάς των μαθημάτων, ευτύχημα εθεωρούμεν την συνάντησιν, ηδέως της φίλης αναμιμνησκόμενοι Πατρίδος, και έστιν ότε και εις θρησκευτικάς ασχολούμενοι συζητήσεις αίτινες, ένεκα της νεανικής αμφοτέρων ζωηρότητος, και δη -ειρήσθω η αλήθεια- και της φανατικότητος, εις ουδέν απέληγον συμπέρασμα. Ο Ισαάκ εφανατίζετο υπό των Ραββίνων του εις βαθμόν απίστευτον. Δι' αυτόν το Ταλμούδ ην ανώτερον του Τωρά· άνευ του Ταλμούδ το Τωρά ουδεμίαν είχεν αξίαν. Ούτως εδιδάσκετο ο Ισαάκ, ούτως επίστευε, και ούτως εφρόνει. Ουδέν ήθελε ν' ακούση περί της ελπίδος του Ισραήλ, του Γεσούα Μασίαχ, του Σωτήρος και λυτρωτού του κόσμου.

---

Από το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (www.vimaorthodoxias.gr)

"Στο βιβλίο «O Ραβίνος Ισαάκ M.» , ο συγγραφέας Νικόλαος Αμβράζης, θεολόγος, παρουσιάζει με γλαφυρό και συγχρόνως συναρπαστικό τρόπο και με πολλές λεπτομέρειες, την μεταστροφή ενός πρώην Εβραίου Ραββίνου ελληνικής καταγωγής, τον Ισαάκ από την Άρτα, στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και ζωή την οποία ακολούθησε με πολύ ζήλο, αφοσίωση, αγωνιστικότητα, ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση, υπακοή, υπομονή και αγάπη.«…Ο εξ Ηπείρου εβραίος Ισαάκ Μ. υπήρξεν ένας εκ των λογιωτάτων Ισραηλιτών, φιλολογικώτατα κατηρτισμένος εις την Εβραϊκήν γλώσσαν, την οποίαν ωμιλούσε όσον ολίγοι των Ραββίνων, αλλά και της Ελληνικής εγκρατέστατος, αφού ήταν τελειόφοιτος του Γυμνασίου Ιωαννίνων…Ήταν ζηλωτής των πατρώων εβραϊκών παραδόσεων και μισούσε τον Χριστιανισμό, μετά δε την μεταστροφή του, ως Χριστιανός, ομολόγησε με παρρησία τον Χριστό, μελέτησε εις βάθος την Αγία Γραφή και τα Ορθόδοξα δόγματα, χειροτονήθηκε ιερέας της μητρός Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και έζησε αγία ζωή.» Ο π. Ιωάννης, ο πρώην Ραββίνος εργάστηκε ιεραποστολικά μεταξύ των ομοθρήσκων και ομοεθνών του Εβραίων στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρουμανία και στην Ιαπωνία, όπου πήγε ακολουθώντας τον πρώτο Ορθόδοξο ιεραπόστολο της Ιαπωνίας, ρώσο επίσκοπο Νικόλαο. Εκεί στην Ιαπωνία, παρέδωσε το πνεύμα του εν Κυρίω ως ιεραπόστολος.Η ζωή του ήταν περιπετειώδης, η καρδιά του καθαρή και χριστοφόρα, η ευσέβειά του πατερική, η πίστη του φωτεινή, το τέλος του οσιακό.Όλο το βιβλίο αναδίδει άρωμα πνευματικού ανθρώπου, αξίου Ορθοδόξου κληρικού και συνετού ιεραποστόλου. Η ορθόδοξη πνευματικότητα του πατρός Ιωάννου, πρώην ραββίνου, και η βαθιά του και ακριβής ορθόδοξη θεολογική κατάρτισή του συγκινεί τον κάθε αναγνώστη, αφού μπόρεσε με την αγιότητά του και την πνευματική του καλλιέργεια να μεταστρέψει ομάδα Ρωμαιοκαθολικών κληρικών με επικεφαλής παπικό επίσκοπο στην Ορθοδοξία.Επίσης, από τη μελέτη του βιβλίου αναθερμαίνεται η πίστη του μελετητού ότι Κύριος της ιστορίας, της ζωής των ανθρώπων και των λαών είναι ο Παντοκράτωρ Τριαδικός Θεός, και ότι όλα όσα η θεόπνευστη Αγία Γραφή αναφέρει ως προφητείες θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, ειδικότερα και όλα εκείνα που αναφέρονται για την επιστροφή του Ισραήλ, αφού ο Ισαάκ, ο πρώην ραββίνος επέστρεψε και πίστεψε στο Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου.

 

Ο Νικόλαος Αμβράζης (1854-1926) καταγόταν από την Άρτα της Ηπείρου από πιστούς και πτωχούς γονείς. Μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για σπουδές στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Εκεί στην Κωνσταντινούπολη γνώρισε τον συμπατριώτη του από την Ήπειρο, εβραϊκής καταγωγής και θρησκεύματος, τον Ισαάκ Μ. και συνδέθηκαν με στενή προσωπική φιλία. Ο Ισαάκ βρισκόταν στην
Κωνσταντινούπολη για σπουδές στην μεγάλη Εβραϊκή Σχολή Χάσκιοϊ στην Εβραϊκή φιλολογία και στην Τορά. Κατά τις φιλικές συναντήσεις τους, οι δύο συμπατριώτες και φίλοι συζητούσαν θρησκευτικά θέματα και σχεδόν πάντοτε διαφωνούσαν έντονα, γιατί ο Ισαάκ ήταν υπερβολικά φανατικός, εμμένων στην Εβραϊκή Ραββινική παράδοση, η οποία ερμήνευε την Τορά (την Παλαιά Διαθήκη), σύμφωνα με το Ταλμούδ (ερμηνευτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από διάφορες ραββινικές σχολές).
Ο Ισαάκ, όμως, ήταν καλοπροαίρετος, είχε καλή καρδιά και στο βάθος επιθυμούσε να γνωρίσει την αλήθεια. Είχε ζήλο, όχι όμως και την κατ’ επίγνωση πίστη. Ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν, ενεργούσε μυστικά και αοράτως στον Ισαάκ, όπως και σ’ όλον τον Ισραήλ, το μυστήριο της θείας οικονομίας και λυτρώσεως του κόσμου, εν Χριστώ Ιησού. Με διάφορα περιστατικά ο Θεός οικονόμησε ώστε ο Ισαάκ να φωτιστεί, να πιστέψει τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία, ως Θεάνθρωπο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός, να βαπτιστεί, να γίνει ιερέας και ιεραπόστολος, να σωθεί αυτός και δι’ αυτού και πολλοί ομοεθνείς του."

 

 

 

 

 

€35.00 Regular Price
€31.50Sale Price
bottom of page