Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1924) - Κωνστ. Γρηγορογιάννη

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1924) - Κωνστ. Γρηγορογιάννη

"Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ"

ΥΠΟ ΚΩΝΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ (ΙΑΤΡΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Ι. ΚΟΥΒΕΛΟΥ

Έτος εκδόσεως: 1924

Βιβλιοδεσία εποχής. Σκληρόδετο. Δερμάτινη ράχη με χρυσοτυπία και ακμές.

Καλή κατάσταση.

Καθαρεύουσα γλώσσα, πολυτονικό σύστημα.

Το απόλυτο εγχειρίδιο για φοιτητές ιατρικών σχολών, και όχι μόνο. Περιέχει με αλφαβητική σειρά όλα τα νοσήματα της εσωτερικής παθολογίας περιγράφοντας λεπτομερειακά τα συμπτώματα του καθενός καθώς και την εκάστοτε θεραπεία.

Από τον πρόλογο του συγγραφέα: "Η παντελής έλλειψις πρακτικών βοηθημάτων εν τη παρ ημίν Ιατρική επιστήμη μεγάλως δυσχεραίνει, αφ' ενός μεν την σπουδάζοσαν νεολαίαν εν τη εκμαθήσει της επιστήμης αφ' ετέρου δε τους πρωτοπείρους ιατρούς εν τη καθ' ημέραν πράξει...

...Την έλλειψιν ταύτην ηθέλησα να αναπληρώσω περιορισθείς εις τα νοσήματα της εσωτερικής Παθολογίας..."

Σελίδες: 334

Διαστάσεις: 17 χ 11,5

 

€40.00 Regular Price
€36.00Sale Price

©2019 by Okypus 

G. Seferi 153, Larisa

41223, Greece

email: info.okypus@gmail.com

tel: +306946385769