top of page
Παλιά βιβλία για την Ιστορία, ιστορικά βιβλία | ΩΚΥΠΟΥΣ παλαιοβιβλιοπωλείο | OKYPUS Old Books

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - Theodor Birt

Σκληρόδετο/Δερματόδετο.

Χρυσοτυπία στο εξώφυλλο και στην ράχη. Εξώφυλλο ανάγλυφο με το πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατάσταση καλή. Ράχη και οπισθόφυλλο ελαφρώς φθαρμένα. Εσωτερικό άθικτο.

Καθαρεύουσα γλώσσα, πολυτονικό σύστημα, ολοσέλιδες εικόνες εντός κειμένου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Συγγραφέας :  Theodor Birt

Εκδόσεις : » Σπύρος Τζήριτας »

Έτος έκδοσης: 1956

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΙΚ. Κ ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ

Σελ.: 455

Διαστάσεις: 15 Χ 21 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Η Ελλάς κατά τον τέταρτον αιώνα π.Χ.
Ο Βασιλεύς Φίλιππος
Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
Το πρώτον έτος του πολέμου εις την Ασίας (334 π.Χ.)
Το δεύτερον έτος του πολέμου (333 π.Χ.)
Από της Τύρου μέχρι της Αλεξανδρείας
Η αποφασιστική μάχη
Ο Αλέξανδρος βασιλεύς της Περσίας
Εις την Περσίαν
Εις τας Ινδίας
Η παγκόσμιος ειρήνη και το τέλος
Η ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥ ΒΙΟΣ
Αριστοτέλης
Ελληνιστική εξερεύνησις της φύσεως
Το Αλεξανδρινόν Μουσείον
Η Ελληνιστική Τέχνη
Η τάσις προς παγκόσμιον θρησκείαν
Ολίγα τινα περί του συγγραφέως

---

Από τον πρόλογο του συγγραφέως: "Όσα έχω μέχρι σήμερον εκθέσει περί της Αρχαιότητος, υπό το πνεύμα του εν τη προμετωπίδι ρητού του ποιητού και ιστορικόν Αγαθίου, πρόκειται ήδη να συμπληρώση το παρόν περί του Αλεξάνδρου βιβλίον μου. Επί πλέον τούτο θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερον από μίαν βιογραφίαν, κάτι περισσότερον από μίαν απλώς πολεμικήν ιστορίαν. Το να κατανοήσωμεν τον Μέγαν Μακεδόνα, εις τα βασικά του κίνητρα, να τον εκτιμήσωμεν εις την δράσιν του, αποτελεί εν θέμα, το οποίον μας ανυψώνει εις τας ανωτέρας αξίας της αρχαίας παιδείας: τον ατομικόν ηρωισμόν, την πολιτικήν και κυβερνητικήν θεωρίαν, επί πλέον την εθνολογίαν, την υψηλήν παρόρμησιν των τεχνών και των επιστημών, αίτινες επηρέασαν αποφασιστικώς τας ενεργείας του και τέλος τον θρησκευτικόν βίον. Διότι μόνον η διάνοιξις του Ιράν υπό του Αλεξάνδρου κατέστησε δυνατόν τον Χριστιανισμόν, όπως είναι σήμερον. Πάντα ταύτα παρασύρουν προς εξιστόρησιν και το υλικόν φαίνεται απέραντον. Εν τούτοις όμως το προσωπικόν μέρος προέχει, καθόσον η ενατένισις των υπερανθρώπων εντός της ανθρωπότητος, είτε ούτοι έζησαν χθες είτε προ χιλιάδων ετών, δεν επιδρά μόνον ως δραματική ψυχαγωγία, αλλά ενεργεί παρορμητικώς και μορφωτικώς εφ' ημών των μεταγενεστέρων, οι οποίοι, όπως και οι αρχαίοι εκείνοι, έχομεν την υποχρέωσιν να διαδραματίσωμεν τον ρόλον μας εις το αδιάκοπον ρεύμα της παγκοσμίου ιστορίας."

---

Ο Θεόδωρος Birt (22 Μαρτίου 1852 στο Wandsbek - 28 Ιανουαρίου 1933 στο Marburg) ήταν Γερμανός κλασικιστής και μυθιστοριογράφος. Χρησιμοποίησε επίσης το όνομα του ανθρωπιστή Beatus Rhenanus ως ψευδώνυμο.

Συνέγραψε τον "Μέγα Αλέξανδρο" το 1924.

€26.00Price